Prislista 2022
(inkl moms)
Begravning
Urna begravs på 60 cm djup.

1 950 kr
Årsavgift
250 kr
Det första året ingår i begravningsavgiften.
Därefter skickar vi ut faktura och så länge årsavgiften
betalas garanterar vi att graven finns kvar.

Spridning av aska i minneslund
500 kr
Utförs på båda begravningsplatserna.

Kremering
Vi kan tyvärr inte utföra kremering längre då den anläggning vi använde har stängt. Vi rekommenderar att ni vänder er till närmaste djursjukhus.